Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.11.2018 , sist oppdatert 03.12.2018

Høring – forslag til reviderte økodesign- og energimerkekrav for belysningsprodukter

Europakommisjonen har lagt fram forslag til revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for belysningsprodukter. Forslagene skal behandles i henholdsvis forskriftskomiteen for økodesign og ekspertgruppen for energimerking i Brussel den 17. og 18. desember 2018.

Formålet med NVEs høring 

Formålet med denne høringen er å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med. Belysningsprodukter er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE ikke finner tilstrekkelig tungtveiende, ikke vil bli innsendt til Kommisjonen som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn.

Forslag til revidert energimerkeforordning for belysningsprodukter (revisjon av gjeldende energimerkeforordning 874/2012)

Forslaget til reviderte økodesignkrav for belysningsprodukter slår sammen de tre økodesignforordningene (EF) 244/2009, (EF) 245/2009 og (EU) 1194/2012 i en ny forordning.  Forslaget til revidert energimerkeforordning for belysning opphever forordning (EU) 874/2012.

Eksempler på forslag til endringer:

  • Etablering av reskalert energietikett med skala A-G. Klassen A+++ - A+ utgår.
  • Før plassering av nye modeller i markedet, skal leverandør registrere produktet i den europeiske produktdatabasen European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Dette kravet gjelder fra 1. januar 2019.
  • Energimerkekrav til armaturer, som angitt i forordning (EU) 874/2012, foreslås eliminert fra den dato den nye forordningen trer i kraft.
  • Internettplattformer som formidler salg av belysningsprodukter for forhandlere er forpliktet til å tilrettelegge visning av, samt informere leverandøren om dennes plikt til å fremvise, energietiketten på plattformen.

Eksempler på forslag til krav:

1. mai 2021: Leverandør skal registrere databladets opplysninger i EPREL. Registreringen skal skje i henhold til de nye kravene for databladet i forslaget til ny energimerkeforordning for belysningsprodukter.

1.september 2021: Leverandør skal forsyne hvert belysningsprodukt med en trykket energietikett. Etiketten skal ta utgangspunkt i den reskalerte energiklasseskalaen (A-G).

1.september 2021: Forhandler skal energimerke sine belysningsprodukter i henhold til den reskalerte energiklasseskalaen (A-G).

1. juni 2022: Forhandler skal erstatte eksisterende etiketter med reskalerte etiketter i henhold til den nye energiklasseskalaen (A-G).

Gjeldende energimerkeforordning 874/2012 foreslås trukket tilbake 1. september 2021, dvs. samme dag som den reviderte utgaven får virkning.

Forslag til revidert økodesignforordning for belysningsprodukter (revisjon av gjeldende økodesignforordninger 244/2009, 245/2009 og 1194/2012)

Eksempel på endring i forslaget til revidert økodesignforordning:

  • Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket.

Gjeldende økodesignforordninger 244/2009, 245/2009 og 1194/2012 foreslås trukket tilbake 1. september 2021, dvs. samme dag som den reviderte utgaven får virkning.

Frist for innspill til NVE: 28.11.2018.

Forslagene til reviderte forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no