Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 16.11.2018

Høring - forslag til reviderte økodesign- og energimerkekrav for kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk. Forslagene vil behandles i henholdsvis forskriftskomiteen for økodesign og ekspertgruppen for energimerking i Brussel den 10. og 11. desember

Formålet med NVEs høring 

Formålet med denne høringen er å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med. Kjøl-/frysapparater er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE ikke finner tilstrekkelig tungtveiende, ikke vil bli innsendt til Kommisjonen som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn.   

Forslag til revidert energimerkeforordning for kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk (revisjon av gjeldende energimerkeforordning 1060/2010)

Virkeområdet for den foreslåtte energimerkeforordningen er elektriske nettilknyttede kjøle-/frysapparater med et volum over 10 liter og opp til og med 1500 liter. Det er også spesifisert noen unntak.

Eksempler på forslag til endringer:

  • Etablering av nytt energimerke med skala A-G. Klassen A+ - A+++ utgår.
  • Før plassering i markedet, skal leverandør registrere produktet i den europeiske produktdatabasen European Product Registry for Energy Labelling (EPREL)
  • Internettplattformer som formidler salg av kjøle-/fryseapparater for forhandlere er forpliktet til å tilrettelegge visning av, samt informere leverandøren om dennes plikt til å fremvise, energimerket på plattformen.

Eksempel på forslag til krav:  

  1. desember 2020: Leverandør skal forsyne hvert kjøle-/fryseapparat med et trykket energimerke samt registrere databladets opplysninger i EPREL.
  1. april 2021: Forhandler skal energimerke sine utstilte kjøle-/fryseapparater.  

Gjeldende energimerkeforordning 1060/2010 foreslås trukket tilbake 1. april 2021, dvs samme dag som den reviderte utgaven får virkning.  

Forslag til revidert økodesignforordning for kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk (revisjon av gjeldende økodesignforordning 643/2009)

Virkeområdet er det samme som i forslag til revidert energimerkeforordning.

Eksempel på endring i forslaget til revidert økodesignforordning:

  • Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket.

Gjeldende økodesignforordning 643/2009 foreslås trukket tilbake 1. april 2021, dvs samme dag som den reviderte utgaven får virkning. 

Frist for innspill til NVE: 28.11.2018.

Forslagene til reviderte forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no