Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.01.2019

Høring - økodesign- og energimerkekrav for salgskjølemøbler

EU-kommisjonen har utarbeidet forslag til en økodesignforordning og en energimerkeforordning for salgskjølemøbler. Forslagene vil behandles i henholdsvis forskriftskomiteen for økodesign og ekspertgruppen for energimerking i Brussel den 29. og 30. januar.

Salgskjølemøbler har frem til nå ikke vært omfattet av økodesign- og energimerkekrav. Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE ikke finner er tungtveiende nok til at produktet gis prioritet likevel, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.


Forslag til energimerkeforordning for salgskjølemøbler

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

Virkeområdet er i hovedtrekk elektriske nettilknyttede salgskjølemøbler for salg av varer (mat- og ikke-matvarer):
- Supermarkedskjølemøbler (bl.a. gondoler og reoler til salg av matvarer)
- Flaskekjølere (til salg av drikkevarer i kiosker og supermarkeder)
- Iskremfrysere (til salg av is i kiosker og supermarkeder)
- ”Gelato-is-maskiner” (til salg av is-kuler til isvafler)
- Kalde automater

I forordningen spesifiseres en rekke produkter som ligger utenfor virkeområdet.

Eksempler på forslag til krav:
- Etablering av energimerke med skala A-G.
- Før produktet bringes i omsetning, skal leverandør registrere produktet i den europeiske produktdatabasen European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).
- Internettplattformer som formidler salg av salgskjølemøbler for forhandlere skal tilrettelegge for visning av energimerket. Plattformens ansvarlige er også forpliktet til å informere forhandleren om dennes plikt til å fremvise energimerket på plattformen.

Forslag til virkningsdato: 1. september 2020.

 

Forslag til økodesignforordning for salgskjølemøbler

COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXX laying down ecodesign requirements for refrigerating appliances with a direct sales function pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Virkeområdet er det samme som i forslaget til energimerkeforordning.

Forslag til økodesignkrav:
- Energieffektivitetskrav der kravene innføres i to trinn.
- Funksjonskrav samt krav i forbindelse med reparasjon og kassering av produkter.
- Informasjonskrav for manualer, nettsider og i teknisk dokumentasjon.
- Bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket.

Virkningsdato for kravene er 1. september 2020. Energieffektivitetskravene skjerpes 1. september 2023.

Forordningsforslagene kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no .

Frist for innspill til NVE er 15.01.2019.