Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.12.2017

Høring - reviderte økodesign- og energimerkekrav for vaskemaskiner, kombinerte vaske-/tørkemaskiner og oppvaskmaskiner

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til reviderte økodesign- og energimerkekrav for oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og kombinerte vaske-/tørkemaskiner til husholdningsbruk. Forslagene vil diskuteres i samrådsforum i Brussel den 18. desember og 19. desember.

Vaskemaskiner og kombinerte vaske-/tørkemaskiner

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til reviderte økodesign- og energimerkekrav for vaskemaskiner og kombinerte vaske-/tørkemaskiner. Forslaget skjerper bla eksisterende energikrav og i tråd med sirkulærøkonomisatsingen innføres også nye krav til reparasjon og gjenvinning. Kommisjonen anslår at de reviderte økodesignkravene vil bidra til en årlig besparelse i EU på ca 1,5 TWh elektrisitet og 45 millioner m3 vann i 2030. Det forventes at de sirkulærøkonomirelaterte kravene vil fremme reparasjonstiltak og en god håndtering av utrangerte produkter.

Samrådsforum avholdes 18. desember i Brussel.

Les mer om eksisterende krav til husholdningsvaskemaskiner på NVEs nettsider

 

Oppvaskmaskiner

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til reviderte økodesign- og energimerkekrav for husholdningsoppvaskmaskiner. Forslaget skjerper bla eksisterende energikrav og i tråd med sirkulærøkonomisatsingen innføres også nye krav til reparasjon og gjenvinning. Kommisjonen anslår at de reviderte økodesignkravene vil bidra til en årlig besparelse i EU på 1,1 TWh elektrisitet og 12 millioner m3 vann i 2030. Det forventes at de sirkulærøkonomirelaterte kravene vil fremme reparasjonstiltak og en god håndtering av utrangerte produkter.

Samrådsforum avholdes 19. desember i Brussel.

Les mer om eksisterende krav til husholdningsoppvaskmaskiner på NVEs nettsider.

 

Generelt vil vi i tiden fremover se at krav knyttet til produkters levetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet vil fastsettes i økodesignforordninger for helt nye produkter og i revisjoner av eksisterende økodesign produktforordninger. Se egen omtale under Kommisjonens arbeidsplan 2016-2019.

Vaskemaskiner, kombinerte vask-/tørkmaskiner og oppvaskmaskiner er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. Det betyr at NVE vil vurdere høringsinnspillene og eventuelt gå videre med innsending av norsk posisjon bare dersom vi mener det foreligger tungtveiende grunner til det.

Frist for innspill til NVE er 14. desember.

Forslagene til reviderte forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no