Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.12.2018 , sist oppdatert 10.12.2018

Høring – reviderte økodesign- og energimerkekrav til vaske- og oppvaskmaskiner samt eksterne strømforsynere

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til reviderte økodesign- og energimerkekrav for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner til husholdningsbruk samt eksterne strømforsynere (EPS). Forslagene vil behandles i henholdsvis forskriftskomiteen (økodesign) og ekspertgruppen for energimerking i Brussel i periodene 8. januar-11. januar og 16. januar (EPS).

Ingen av produktene er blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser, som NVE ikke finner er tungtveiende nok til at produktet gis prioritet likevel, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Eksempel på nye bestemmelser i alle forslag til energimerkeforordninger i tiden fremover:

  • Etablering av nytt energimerke med skala A-G. Klassene A+ - A+++ utgår.
  • Før plassering i markedet, skal leverandør registrere produktet i den europeiske produktdatabasen European Product Registry for Energy Labelling (EPREL)
  • Internettplattformer som, på vegne av forhandlere, formidler salg av produkter omfattet av energimerkekrav, er forpliktet til å tilrettelegge visning av, samt informere forhandleren om dennes plikt til å fremvise, energimerket og produktdatabladet på plattformen.

Eksempel på ny bestemmelse i forslag til økodesignforordninger i tiden fremover

  • Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Circumvention).

Forslagene til forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Frist for innspill til NVE er 21.12.2018.