Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.12.2018

Høring – reviderte økodesignkrav til elektriske motorer og økodesignkrav til sveiseutstyr

Europakommisjonen har lagt fram forslag til reviderte økodesignkrav for elektriske motorer og turtallsregulatorer og forslag til økodesignkrav for sveiseutstyr. Forslagene skal behandles i forskriftskomiteen i Brussel den 14. januar for motorer og den 28. januar 2019 for sveiseutstyr.

Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Eksempel på ny bestemmelse i forslag til økodesignforordninger i tiden framover:

  • Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Circumvention).

Frist for innspill til NVE om motorer: 02.01.2019

Frist for innspill til NVE om sveiseutstyr: 09.01.2019

Forslagene til forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no