Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.12.2018

Høring – reviderte økodesignkrav til små, mellomstore og store krafttransformatorer

Europakommisjonen har lagt fram forslag til reviderte økodesignkrav for små, mellomstore og store krafttransformatorer. Forslaget er en endring av eksisterende økodesignforordning 548/2014.

Forslaget skal behandles i forskriftskomiteen i Brussel 15. januar 2019.

Foreslåtte endringer er blant annet:

  • Kun fase 1-krav hvor transport og/eller installasjon ved utskiftning av eksisterende eller installasjon av ny stor transformator medfører uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle fase 2-krav.
  • Videre unntak for alle krav hvor transport og/eller installasjon ved utskiftning av eksisterende eller installasjon av ny stor transformator medfører uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle fase 1-krav.
  • Kun fase 1-krav hvor det er påvist at det ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativ for å oppfylle fase 2-krav for store transformatorer.
  • Videre unntak for alle krav hvor det er påvist at det ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativ for å oppfylle fase 1-krav for store transformatorer.
  • Kun fase 1-krav hvor utskiftning av mellomstor transformator i eksisterende bygg medfører uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle fase 2-krav.
  • Definisjon av hva oppgradering, ettermontering, reparasjon og rehabilitering av en transformator innebærer.
  • En mellomstor eller stor transformator som er underlagt oppgradering eller ettermontering blir ansett som ny og skal derfor oppfylle aktuelle krav.
  • Mellomstor mastetransformator som tidligere ble definert med en merkeeffekt inntil 315 kVA blir nå definert med merkeeffekt inntil 400 kVA.
  • Endring og tilføying av flere definisjoner knyttet til produktgruppen.
  • Mindre endring av dokumentstruktur.

Forslaget til ny forordning kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Frist for innspill til NVE: 02.01.2019