Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.12.2018

Informasjonsvideo om ny produktdatabase for energimerkede produkter

Fra 1. januar 2019 skal leverandører (produsenter og importører) registrere visse opplysninger om nye modeller i produktdatabasen EPREL, the European Product Registry for Energy Labelling, før de bringes i omsetning i EU-markedet. NVE har laget en informasjonsvideo om databasen.

Kravene om registrering i databasen gjelder bare produkt som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Alle som ønsker å importere energimerkede produkter til EU må registrere produktene i databasen.

Merk at kravet om å registrere energimerkede produkter i databasen ikke gjelder for produkter som skal omsettes kun i Norge, da Norge ikke har tatt energimerkeforordningen. Når Norge eventuelt har tatt forordningen, må produktene registreres i databasen i henhold til kravene.

 

Viktige datoer:

  • 1. januar 2019: Der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019, må informasjonen registreres i databasen før modellen bringes i omsetning.
  • April 2019: Informasjonen i databasen blir synlig for tilsynsmyndigheter og forbrukere tidligst i april 2019.
  • 30. juni 2019: Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019.
  • 1. august 2017: Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

Den nye energimerkeforordningen som trådte i kraft i EU i august 2017, etablerer en database for produkter omfattet av energimerkekrav, the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). EPREL er opprettet av EU-kommisjonen, som er ansvarlig for databasen.

 

Kontaktperson

Ingvill Sjøvold Nilsen,
Tlf: 22 95 91 28
Epost: isni@nve.no