Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.12.2017 , sist oppdatert 07.12.2017

Innhenting av synspunkt på utkast til ny økodesignforordning for hviletilstand og avslått tilstand (1275/2008)

Europakommisjonen har innkalt til møte i samrådsforum for å diskutere et utkast til revidering av økodesignkravene for produkters elforbruk ved hviletilstand og avslått tilstand og hviletilstand med nettverkstilkobling.

Europakommisjonen planlegger å fremme et forslag om en ny rettsakt som innebærer å utvide omfanget av økodesignregelverket og skjerpe kravene til strømforbruk for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr i hviletilstand og avslått tilstand samt nettverkshviletilstand.

Gjennomgangsstudien for produktene har konkludert med at ytterligere energibesparelser kan oppnås gjennom å utvide omfanget av forordningen til å inkludere justerbare møbler og lokale bygningskontrollere og gjennom å redusere effektgrensen i avslått tilstand til 0,3W. Ifølge studien kan smutthull i regelverket lukkes ved å fjerne unntaket for utstyr med ekstern strømkilde med lav spenning. Studien foreslår å opprettholde nivået på fase III-kravene for nettverkshviletilstand for utstyr uten HiNA-funksjonalitet (produkter med nettverkstilkobling med høy nettverkstilgjengelighet), å ekskludere en bestemt type teknologi fra regelverket og å avklare visse tvetydige definisjoner.

Forslaget bygger på en evaluering av den eksisterende forordning (EF) nr. 1275/2008 om krav til miljøvennlig utforming av hviletilstand og avslått tilstand samt nettverkshviletilstand for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr og den teknologiske utviklingen på området.

NVE har foretatt en prioritering av hvilke produktgrupper som vi vil rette hovedoppmerksomheten mot. Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Eventuelle innspill, som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel prioriteres, vil ikke resultere i en nasjonal kommentar som sendes til Kommisjonen. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot samrådsforum for å fremme sitt syn. NVE er imidlertid interessert i å motta eventuelle synspunkter på utkastet.

Interesserte kan kontakte NVE for å få tilsendt regelverksutkastet.

COMMISSION REGULATION (EU) xxx with regard to ecodesign requirements for standby, networked standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment repealing COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008.

Les bakgrunnsnotat Explanatory notes.

Les mer om økodesignkrav ved hviletilstand og avslått tilstand og nettverkshviletilstand på NVEs hjemmesider her og her.

Frist for innspill: 12. desember.

Kontaktinformasjon

Innspillet kan sendes til
Ingvill Sjøvold Nilsen (isni@nve.no), med kopi til
Kirsti Hind Fagerlund (khf@nve.no).

Spørsmål kan rettes til samme personer.