Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.06.2017

Innhenting av synspunkter på utkast til energimerkekrav for elektroniske skjermer

Europakommisjonen har innkalt til møte i samrådsforum for å diskutere et utkast til energimerkekrav for elektroniske skjermer, inkludert fjernsyns- og dataskjermer.

Europakommisjonen planlegger å fremme et forslag om en ny rettsakt som innebærer skjerpede energimerkekrav til elektroniske skjermer, herunder fjernsyns- og dataskjermer. Rettsakten vil være en forordning.

Gjennomgangsstudien for produktene har konkludert med at det er behov for å skjerpe energimerkekravene for fjernsyn, og at de samme kravene også bør gjelde for pc-skjermer på grunn av den raskt økende overlappingen av funksjonalitet mellom denne produktgruppen og fjernsynsapparater.

Forslaget bygger på en evaluering av den eksisterende forordning om energimerking for fjernsyn (1062/2010/EF) og den teknologiske utviklingen på området.

NVE har foretatt en prioritering av hvilke produktgrupper som vi vil rette hovedoppmerksomheten mot. Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Eventuelle innspill, som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel prioriteres, vil ikke resultere i en nasjonal kommentar som sendes til Kommisjonen. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot samrådsforum for å fremme sitt syn. NVE er imidlertid uansett interessert i å motta eventuelle synspunkter på utkastet.

Interesserte kan kontakte NVE for å få tilsendt WORKING PAPER OUTLINE OF COMMISSION DELEGATED ACT FOR THE CONSULTATION FORUM FOR possible energy labelling requirements for electronic displays.

Les bakgrunnsnotat EXPLANATORY NOTES.

Frist for innspill: 26. juni.

Kontaktinformasjon

Innspillet kan sendes til
Ingvill Sjøvold Nilsen (isni@nve.no), med kopi til
Kirsti Hind Fagerlund (khf@nve.no).

Spørsmål kan rettes til samme personer.