Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.10.2017

Innhenting av synspunkter - revisjon av økodesignkrav for krafttransformatorer (548/2014)

Europakommisjonen har innkalt til møte i samrådsforum for å diskutere problemstillinger de ønsker innspill på. Konklusjonene fra diskusjonen vil kunne inngå i en revidering av økodesignforordning 548/2014 om krav for små, mellomstore og store krafttransformatorer.

På grunnlag av revisjonsstudien som nylig er avsluttet, har Kommisjonen utarbeidet et diskusjonsnotat. I notatet stiller Kommisjonen opp følgende problemstillinger for drøfting:

  1. Definisjoner og unntak
  2. Trinn 2-krav for trefase mellomstore krafttransformatorer
  3. Energieffektivitetskrav for énfasetransformatorer
  4. Lovgivningsmessige konsesjoner
  5. Spørsmål relatert til andre miljøpåvirkninger
  6. Andre tema

Interesserte kan kontakte NVE for å få tilsendt Working document on the review of Commission Regulation (EU) No 548/2014 of 21 May 2014 on implementing Directive 2009/125/EC with regard to small, medium and large power transformers.

Les bakgrunnsnotat EXPLANATORY NOTES

Les mer om økodesignkrav for transformatorer (548/2014) på NVEs hjemmesider

Frist for innspill: 18. oktober

Kontaktinformasjon

Innspillet kan sendes til
Ingvill Sjøvold Nilsen (isni@nve.no), med kopi til
Kirsti Hind Fagerlund (khf@nve.no).

Spørsmål kan rettes til samme personer.