Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.12.2016 , sist oppdatert 14.08.2017

Kommisjonen har vedtatt ny økodesign arbeidsplan for perioden 2016-2019

Kommisjonen har vedtatt en ny arbeidsplan under økodesigndirektivet og energimerkedirektivet. I planen listes blant annet opp helt nye produktgrupper som man skal vurdere å sette økodesign- og/eller energimerkekrav til. I tillegg kommer ni pågående regelverksprosesser og 22 gjeldende produktforordninger som skal gis ny vurdering innenfor planperioden. Målet om sirkulærøkonomi vil gjøre seg gjeldende ved at nye typer krav knyttet til material- og ressurseffektivitet fases inn. Den nye planen ble presentert som en del av Kommisjonens «Vinterpakke» den 30. november.   

De syv nye produktgruppene som det vil gjennomføres forberedende studier for i planperioden:

  • Bygningsautomatisering, styring, regulering og overvåking (BACS) (vil alternativt kunne vurderes under EED eller EPBD)
  • Elektriske vannkokere
  • Håndtørkere
  • Heiser (vil utgå dersom kravene til delkomponentene er tilstrekkelig, eks elmotorer)
  • Solpaneler og omformere (inverters)
  • Kjøle-/frysekontainere
  • Høytrykk rengjøringsapparater

IKT-produkter som potensielt kan inkluderes i arbeidsplanen på et senere tidspunkt:

  • Mobile/smart telefoner
  • Hjemmenettverksutstyr (gateways)
  • Basestasjoner

Les mer om planen

Kontaktpersoner

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no
Ingvill Sjølie Nilsen, isni@nve.no