Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie om økodesignkrav for oppladbare elektrokjemiske batterier med hovedvekt på «industrielle batterier».

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av batterier gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet.

Studien pågår i perioden september 2018- mai 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Det første interessentmøtet finner sted 20. desember 2018 i Brussel.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Følg med og registrer deg som interessent i studien