Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.04.2017

Ny energimerkeforordning om bruk av toleranser i kraft i EU

Energimerkeforordning om bruk av toleranser til verifikasjonsformål (2017/254) trådte i kraft i EU den 7. mars 2017. Forordningen vil kunne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/254 endrer alle eksisterende forordninger under energimerkedirektivet. Rettsakten får anvendelse i EU fra 7.3.2017. Når det gjelder energimerkeforordninger som trer i kraft etter implementeringen av den horisontale forordningen, forventes det at endrede krav angående bruken av toleranser til verifiseringsformål tas inn i forordningen for det enkelte produkt. En økodesignforordning for bruk av toleranser trådte i kraft i EU tidligere i år.

Les forordningen: Commission Delegated Regulation (EU) 2017/254 of 30 November 2016 amending Delegated Regulations (EU) No 1059/2010, (EU) No 1060/2010, (EU) No 1061/2010, (EU) No 1062/2010, (EU) No 626/2011, (EU) No 392/2012, (EU) No 874/2012, (EU) No 665/2013, (EU) No 811/2013, (EU) No 812/2013, (EU) No 65/2014, (EU) No 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 and (EU) 2015/1187 with regard to the use of tolerances in verification procedures

Les mer om forordningen på NVEs nettsider