Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.04.2019 , sist oppdatert 11.04.2019

Ny økodesignforordning om tjenere og datalagringsprodukter i kraft i EU

En forordning som etablerer økodesignkrav til tjenere og datalagringsprodukter trådte i kraft i EU nylig. Forordningen vil kunne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge ved endring av økodesignforskriften for produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 om miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter er en ny forordning. Det har ikke tidligere vært økodesignkrav til datalagringsprodukter, mens tjenere (servere) er omfattet av økodesignkrav i forordning 617/2013.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 endrer Kommisjonsforordning (EU) 617/2013, slik at tjenere omfattes av den nye forordning 2019/424 mens datamaskiner fortsatt vil være omfattet av forordning 617/2013. Denne endringen av forordning 617/2013 får virkning fra 1. mars 2020.

Virkningsdato for de ulike kravene i forordning 2019/424 er:

  1. mars 2020, 1. mars 2021 og 1. januar 2023.

Les forordningen:

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/424 of 15 March 2019 laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no