Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.08.2016 , sist oppdatert 14.08.2017

Ny studie – gjennomgang av økodesignforordning for sirkulasjonspumper (641/2009)

Studien pågår i perioden mai 2016 til desember 2016 og skal danne grunnlag for påfølgende revisjon av forordningen. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter og delta aktivt i studien.

Artikkel 7 i forordning 641/2009 beskriver hva studien spesielt skal vurdere:

"Kommisjonen skal innen 1. januar 2012 foreta en ny vurdering av metoden for beregning av energieffektivitetsindeks for produktintegrerte sirkulasjonspumper, som fastsatt i nr. 2 i vedlegg II til denne forordning.

Kommisjonen skal innen 1. januar 2017 vurdere denne forordning på nytt i lys av den teknologiske utvikling. Ved vurderingen skal det tas sikte på å velge konstruksjonsalternativer som kan muliggjøre ombruk og resirkulering.

Resultatene av vurderingene skal framlegges for samrådsforumet for miljøvennlig utforming."

Her kan du registrere deg som interessent og følge med på studien:  

Review study of Commission Regulation (EU) 641/2009 on circulators

Studien skal i tillegg fremlegge et teknologisk veikart innen februar 2017.

Les om sirkulasjonspumper på NVEs nettsider .

NVE er interessert i eventuelle innspill fra norske interessenter og ser gjerne at NVEs kontaktpersoner settes i kopi ved innsendelsen til studiens konsulent.

Kontaktpersoner i NVE:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no
Ingvill Sjølie Nilsen, isni@nve.no