Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.09.2016

Ny veileder for økodesign på ventilasjonsenheter

EU-kommisjonen har gitt ut en veileder for økodesign og energimerkeforordning 1253/2014 og 1254/2014 på ventilasjonsenheter.

Det er gjennomført en teknisk studie for produktgruppen ventilasjon på oppdrag fra EU-kommisjonen. Teknologisk Institut i Danmark har gjennomført studien og leverte sin rapport i april 2016.

Veileder på ventilasjon