Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.05.2016 , sist oppdatert 27.06.2016

Nye krav til varmeovner - endring av økodesignforskriften

Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (el, gass og flytende brensler), økodesignforordning 2015/1188, er gjennomført i økodesignforskriften. Virkningsdato for kravene er 1. januar 2018.

Økodesignforskriften er endret ved at følgende forordning er innlemmet med virkning fra 20. juni 2016:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner

Virkningsdato for krav er 1. januar 2018.

Se norsk uoffisiell oversettelse av forordning 2015/1188 og les mer om hva den inneholder på NVEs nettsider.

Se endringsforskriften på Lovdata

 

Kontakt

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Knut Norvald Knutsen, knk@nve.no