Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 01.04.2016

Økodesignforordning 2015/1095 om kjøle- og fryseprodukter til yrkesbruk er innlemmet i EØS-avtalen

Den 18.mars besluttet EØS-komiteen å innlemme kommisjonsforordning 2015/1095 i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i Norge i nær fremtid ved vedtak om endring av økodesignforskriften. Første virkningsdato for krav er 1. juli 2016.

En uoffisiell norsk oversettelse av forordningen foreligger:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1095 av 5. mai 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere

Forordningen stiller krav om energieffektivitet og produktinformasjon for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. Første virkningsdato for krav er 1. juli 2016. Deretter skjerpes kravene trinnvis utover i tid ved tidspunktene 1.1.2018, 1.7.2018 og 1.7.2019

Forordningen vil gjennomføres i Norge i nær fremtid med vedtak om endring av økodesignforskriften.

Behov for informasjonsmøte?

NVE vurderer å avholde et informasjonsmøte om de nye kravene i forordningen og ber derfor interessenter (produsent, importør, forhandler eller innkjøper) om å melde ifra snarest til NVE ved kontaktene nedenfor.

 

Se nyhet om EØS-komiteens møte på EFTA-sekretariatets hjemmeside

Les mer om forordningen på NVEs nettsider.

Les EØS-notatet

 

Nye møter i EØS-komiteen våren 2016

Våren 2016 har EØS-komiteen planlagt ytterligere to møter. Møtene avholdes 29. april og 3. juni. Hvis du i forkant av møtene vil vite om relevante forordninger skal behandles, kan du følge med på saklisten her

 

Kontakt

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Knut N. Knutsen, knk@nve.no

 

Kontaktinformasjon

Kirsti Hind Fagerlund
seniorrådgiver
tlf. 22959309 / 45277457