Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.04.2016

Økodesignforordning 2015/1188 om varmeovner (el, gass, flytende brensel) er innlemmet i EØS-avtalen

Den 29. april besluttet EØS-komiteen å innlemme kommisjonsforordning 2015/1188 i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i Norge i nær fremtid med vedtak om endring av økodesignforskriften. Første virkningsdato for krav er 1. januar 2018.

Forordningen er den siste av tre forordninger som omhandler varmeovner. Tidligere gjennomførte forordninger er 2015/1185 om varmeovner som fyres med fast brensel og 2015/1186 om energimerking av varmeovner (fast brensel, gass og flytende brensel).

Les en uoffisiell norsk oversettelse av forordningen og mer om innholdet på NVEs nettsider:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner  (se link til oversettelsen nederst i høyre marg på siden)

Forordningen stiller krav om energieffektivitet og produktinformasjon for varmeovner til husholdningsbruk med en nominell varmeytelse på høyst 50 kW, og varmeovner til kommersiell bruk med en nominell varmeytelse for hele produktet eller et enkelt segment av produktet på høyst 120 kW.

Eksempler på varmeovner til husholdningsbruk er panelovner og andre elektriske ovner, elektriske gulvvarme, vifteovner, gasskaminer og oljekaminer. Kommersielle varmeovner er for eksempel strålevarmearmaturer beregnet til takmontering.

Virkningsdato for krav er 1. januar 2018.

Forordningen vil gjennomføres i Norge i nær fremtid med vedtak om endring av økodesignforskriften.

Se nyhet om EØS-komiteens møte på EFTA-sekretariatets hjemmeside

Les EØS-notat

 

Neste møte i EØS-komiteen våren 2016

Våren 2016 har EØS-komiteen planlagt ytterligere ett møte. Møtet avholdes 3. juni. Hvis du i forkant av møtet vil vite om relevante forordninger skal behandles, kan du følge med på saklisten her