Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.07.2018 , sist oppdatert 31.07.2018

Økodesignforordning 813/2013 er innlemmet i EØS-avtalen

Den 6. juli vedtok EØS-komiteen å innlemme KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming i EØS-avtalen

Det vises til tidligere nyhet for prosessen videre med gjennomføring i økodesignforskriften.

 

Kontakt

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no