Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.03.2019 , sist oppdatert 07.03.2019

Oppstart av revisjonsstudie for ventilasjonsaggregater (1253/2014 og 1254/2014)

Europakommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for ventilasjonsaggregater, økodesignforordning 1253/2014 og energimerkeforordning 1254/2014. Første interessentmøte er planlagt før sommeren (mai/juni).

Ventilasjonsaggregater er blant NVEs prioriterte produkter og NVE vil derfor følge studien på nært hold.

Revisjonsstudien startet i februar 2019 og ferdigstilles tidlig i 2020. Resultatet er planlagt å legges fram for samrådsforumet også tidlig i 2020. Norske aktører oppfordres til å melde seg som interessenter og engasjere seg i studien.

Fokus i studiet 

Eksisterende kravforberedende studier vil bli oppdatert.

Revisjonen skal inneholde en vurdering av de aspektene som er nevnt i revisjonsklausulen (artikkel 8) i kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2014:

  • Mulig utvidelse av virkeområdet for forordningen
  • Verifiseringstoleransene
  • Om det er hensiktsmessig å ta hensyn til virkningene av filtre med lavt energiforbruk på energieffektiviteten
  • Behovet for å fastsette ytterligere et nivå med strengere krav til miljøvennlig utforming

Konsulenten som gjennomfører studien oppfordrer interessenter til å sende inn posisjonsdokumenter og relevant informasjon snarest mulig og fortrinnsvis før utgangen av mars.

Her er hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du kan lese mer og registrere deg som interessent.

Les mer om kravene til ventilasjonsaggregater på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.