Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.02.2019

Presentasjoner fra NVEs statusmøte om økodesign og energimerking 31. januar 2019

NVE har som målsetning å avholde årlige statusmøter for å orientere om vårt arbeid innenfor økodesign og energimerking. Målgruppen for møtet er bransjeorganisasjoner, produsenter, importører, forhandlere, konsulenter, NGO-ere, relevante myndigheter og andre interessenter. På møtet 31. januar ble NVEs arbeid innenfor regelverks- og tilsynsområdet presentert.

Lenker til presentasjonene finner du i høyremenyen.

 

Program

Registrering fra kl. 11.30

12.00 – 12.05 Velkommen med innledning

12.05 – 12.25 Innføring i regelverket og enkelte problemstillinger

 • Plikter, Begrepsdefinisjoner, Produktspesifikke problemstillinger

12.25 – 12.40 Den nye rammeforordningen for energimerking

 • Høringen om endring av forbrukermerkeloven

12.40 – 13.00 EUs produktdatabase for energimerkede produkter - EPREL

13.00 – 13.20 Spørsmål/kommentarer

13.20 – 13.30 Pause med kaffe og bakverk

13.30 – 14.10 EUs regelverksutvikling

 • Status 2018 for NVEs deltagelse i regelverksprosesser

o   Varmeovner, varmtvannsberedere og anlegg til romoppvarming, klimaanlegg (luft-luft varmepumper), PV, BACS, Smarte apparater, Batterier

 • Utsikter for 2019

o   NVEs deltagelse i regelverksprosesser

o   Nye produktforordninger i kraft i EU

o   Nytt innhold i forordninger – sirkulærøkonomi med mer

 • Spørsmål fra publikum

14.10 – 14.30 Tilsyn med forskriftene

 • Status for produkttilsyn – energimerking og økodesign
 • Energimerkeforskriften og økodesignforskriftens formål og hva NVE fører tilsyn med
 • Resultatene fra tilsynskontrollene i 2018 og tilsynsgruppens planer for 2019.
 • Spørsmål fra publikum

14.30 – 14.50 Nordisk samarbeid – NORSYN

 • Informasjons-, tilsyns- og regelverkssamarbeid
 • Spørsmål fra publikum

14.50 – 15.00 Avsluttende kommentarer/spørsmål

 

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no