Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.08.2016 , sist oppdatert 14.08.2017

Revisjon av økodesignforordning 548/2014 på transformatorer

EU Kommisjonen har nå igangsatt et arbeid for å revidere økodesign forordning 548/2014 for små, mellomstore og store krafttransformatorer.

Det er opprettet en egen webside https://transformers.vito.be/ hvor alle som eventuelt berøres av mulige endringer oppfordres til å registere seg som stakeholder og ta aktiv del i arbeidet. Hensikten med det igangsatte studiet er å vurdere om det er behov for å endringer i forordningen. Det vil også være anledning til å gi innspill til endringsforslag enten via NVE eller direkte til Kommisjonens konsulent.

OBS! Første møtet knyttet til det innledende studiet er fredag 16. september i Brussel.

Ny vurdering (Artikkel 7 i forordning 548/2014)

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt på bakgrunn av den tekniske utvikling senest tre år etter at den har trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet. Den nye vurderingen skal omfatte minst følgende:

— muligheten for å fastsette minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet for alle mellomstore krafttransformatorer, herunder dem med en merkeeffekt på under 3 150 kVA,

— muligheten for å skille tapene som er forbundet med kjernetransformatoren, fra tap i andre spenningsregulerende komponenter, når det er aktuelt,

— egnetheten av å fastsette minstekrav til ytelse for énfasetransformatorer, samt for små krafttransformatorer,

— om det fortsatt er hensiktsmessig å gi konsesjoner for mastetransformatorer og for særskilte kombinasjoner av viklingsspenninger for mellomstore krafttransformatorer,

— muligheten for å ta hensyn til annen miljøpåvirkning enn energi i bruksfasen.

Det vil også vurderes om kravene i Tier 2 i 2021 er kostnadseffektivt ut i fra en levetidskostnadsberegning.

Se også www.nve.no for mer informasjon

Kontaktpersoner i NVE:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no
Ingvill Sjølie Nilsen, isni@nve.no