Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.08.2017

Revisjonsstudie for forordningene for tørketromler har startet. Interessentmøte planlagt i april 2018.

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for husholdningstørketromler. Økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2011 omfatter elektriske og gassfyrte tørketromler. Studien pågår i perioden juli 2017- februar 2019. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside.

Det overordnede målet med studien er å gjennomføre en oppdatering av den eksisterende forberedende studien (2007-2009) i henhold til MEErP-metoden. Dette inkluderer blant annet:

  • En evaluering av virkningen av eksisterende forordninger
  • En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet/levetid. Dette er en oppfølging av EUs sirkulærøkonomipakke fra 2015 og ny økodesign arbeidsplan 2016-2019.
  • Reskalering av energimerket - tilbake til A-G energimerkingsskala i tråd med den reviderte rammeforskriften om energimerking (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369).  

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent.

Les mer om kravene til husholdningstørketromler på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.