Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 16.08.2017 , sist oppdatert 29.09.2017

Revisjonsstudie startet for forordningene for anlegg til rom- og tappevannoppvarming. Interessentmøte i oktober 2017.

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for anlegg til rom- og tappevannoppvarming - energimerkeforordning 811/2013 og økodesignforordning 813/2013. Studien skal pågå i perioden juni 2017-januar 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Første interessentmøte er planlagt i januar 2018.

Formål med revisjonsstudiet

I følge artikkel 7 i forordning 811/2013 og 813/2013, skal forordningene gjennomgås på ny i lys av den teknologiske utviklingen. Eksisterende kravforberedende studie fra 2007 vil bli oppdatert i henhold til den reviderte metodikken for forberedende studier (MEErP). I oppdateringen inngår:

 • En kvantitativ vurdering av virkningen av de eksisterende forordningene;
 • En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet i tråd med vedtaket av sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019;
 • Et veikart for å vise tidligere teknologiske fremskritt og dagens produktteknologi inkludert best tilgjengelige teknologier (BAT). Veikartet vil konsentreres hovedsakelig om utsikter for teknologier som ennå ikke finnes på markedet (BNAT) samt generelle teknologiske trender på de undersøkte produktområdet.

 

Fokus i studiet

I henhold til artikkel 7 i økodesignforordning 813/2013 skal følgende særlig vurderes: 

 • om det er hensiktsmessig å fastsette økodesignkrav til utslipp av klimagasser fra kjølemidler, karbonmonoksid, hydrokarboner og partikler
 • om det er hensiktsmessig å sette strengere økodesignkrav til energieffektivitet, lydnivå og utslipp av nitrogenoksider
 • om det er hensiktsmessig å sette økodesignkrav til anlegg som fyres med flytende eller gassformig brensel fremstilt av biomasse
 • om primærenergifaktoren (PEF) fremdeles er gyldig
 • om det er hensiktsmessig med 3. partssertifisering

I henhold til artikkel 7 i energimerkeforordning 811/2013 skal følgende særlig vurderes:

 • om det er vesentlige endringer i markedsandeler for de ulike typene varmeanlegg
 • nytten av datablad og etikett til pakker
 • om det er gjennomførbart og nyttig å angi en annen effektivitet for varmeanlegg enn varmepumpeeffektivitet basert på standardiserte oppvarmingssesonger
 • om det er hensiktsmessig å ta med innretninger for passiv varmegjenvinning av røykgass i forordningens virkeområde.

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent.

Les mer om økodesign - og energimerkekrav til anlegg for rom- og tappevannoppvarming på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.