Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.09.2017

Revisjonsstudie startet for forordningene for støvsugere. Interessentmøte planlagt i mars 2018.

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for støvsugere, energimerkeforordning 665/2013 og økodesignforordning 666/2013. Studien pågår i perioden juli 2017-sommer 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Første interessentmøte er tentativt i mars 2018.

Formål med revisjonsstudiet

Eksisterende kravforberedende studie fra 2009 vil bli oppdatert i henhold til den reviderte metodikken for forberedende studier (MEErP). I oppdateringen inngår

  • En oppdatert oversikt over markedet, beholdningen og energiforbruket for støvsugere i EU
  • En vurdering av virkningen av den eksisterende forordningen
  • En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet i tråd med vedtaket av sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019
  • Reskalering av produkter tilbake til A - G energimerkingsskalaen etter den reviderte rammeforskriften om energieffektivitetsmerking.

Fokus i studiet     

I tillegg fokuserer revisjonen på de aspektene som er nevnt i revisjonsklausulen om miljøvennlig design (artikkel 7) i kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013, som er:

  • Verifikasjonstoleransene i vedlegg III (Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013)
  • Om batteridrevne støvsugere i full størrelse skal inkluderes
  • Hvorvidt det er mulig å sette årlig energiforbruks-, støvopptaks- og støvgjenutslippskrav som er basert på måling med en delvis lastet snarere enn en tom beholder.

Videre skal studien også vurdere andre relevante aspekter som potensielle smutthull eller behov for avklaringer.

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent.

Les mer om kravene til støvsugere på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.

 

​​