Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.08.2017 , sist oppdatert 29.09.2017

Revisjonsstudie startet for forordningene for varmtvannsberedere og -tanker. Interessentmøte i oktober 2017.

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for varmtvannsberedere og -tanker, energimerkeforordning 812/2013 og økodesignforordning 814/2013. Studien pågår i perioden juni 2017-januar 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Første interessentmøte er planlagt i januar 2018.

Formål med revisjonsstudiet

I følge artikkel 7 i forordning 812/2013 og 814/2013, skal forordningene gjennomgås på ny i lys av den teknologiske utviklingen. Eksisterende kravforberedende studie fra 2007 vil bli oppdatert i henhold til den reviderte metodikken for forberedende studier (MEErP). I oppdateringen inngår:

 • En kvantitativ vurdering av virkningen av de eksisterende forordningene. 
 • En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet i tråd med vedtaket av sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019. 
 • En vurdering om det, med utgangspunkt i “special review studien” som ble avsluttet i 2016 og tilgjengeligheten av nye data, er behov for å sette separate økodesignkrav til ulike kategorier varmtvannsberedere.
 • Et veikart for å vise tidligere teknologiske fremskritt og dagens produktteknologi inkludert best tilgjengelige teknologier (BAT). Veikartet vil konsentreres hovedsakelig om utsikter for teknologier som ennå ikke finnes på markedet (BNAT) samt generelle teknologiske trender på de undersøkte produktområdet.

Fokus i studiet

I henhold til artikkel 7 i økodesignforordning 814/2013 skal følgende særlig vurderes:

 • om det er hensiktsmessig å fastsette økodesignkrav til klimagassutslipp fra kjølemidler, karbonmonoksid og hydrokarboner
 • om det er hensiktsmessig å sette strengere økodesignkrav til utslipp av nitrogenoksider
 • om det er hensiktsmessig å sette økodesignkrav til varmtvannsberedere som fyres med flytende eller gassformig brensel fremstilt av biomasse
 • om primærenergifaktoren (PEF) fremdeles er gyldig
 • om det er hensiktsmessig med 3. partssertifisering

 I henhold til artikkel 7 i energimerkeforordning 812/2013 skal følgende særlig vurderes:

 • om det er vesentlige endringer i markedsandelene for de ulike typer produkter
 • nytten av databladet og etiketten til pakker

 

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent.

Les mer om kravene til varmtvannsberedere og –tanker på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.