Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.04.2017 , sist oppdatert 30.04.2019

Revisjonsstudie startet for økodesign- og energimerkeforordningene for klimaanlegg og komfortvifter (206/2012 og 626/2011)

Studien startet i februar 2017 og avsluttes sommeren 2018. Den skal danne grunnlag for en påfølgende revisjon av økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2011. Det første interessentmøtet i studien er foreløpig planlagt til 5. juli 2017. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside og delta aktivt i studien.

Overordnet mål med revisjonsstudien er å oppdatere den første kravforberedende studien (Se Ecodesign og CIRCABC, ENTR Lot 6 Air Conditioning and Ventilation systems), som ble avsluttet i 2012, med følgende analyse og vurderinger:

  • Analysere muligheten for enten å slå sammen flere forordninger som dekker lignende produktgrupper eller å utvide forordningenes virkeområde til også å omfatte nye produktgrupper. 
  • Vurdere muligheten for å anvende en “utvidet produkttilnærming” ved fastsettelsen av økodesignkrav. Det vil si hvordan kravene til klimaanlegg og komfortvifter kan bidra til lavere total energibruk når man tar hensyn til produktenes styringsmuligheter under reelle driftsforhold
  • Vurdere ressurseffektivitet – mest sannsynlig med vekt på demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og levetid. Dette er en oppfølging av EUs sirkulærøkonomipakke fra 2015 og ny økodesign arbeidsplan 2016-2019.

 Studien vil særlig vurdere (fra artikkel 7 i økodesignforordning 206/2012):

- forordningens virkeområde og kravene til effektivitet og lydeffektnivå for produktene

- prinsippet om å fremme bruk av kjølemiddel med lavt potensial for global oppvarming (GWP)

- utvidelse av virkeområdet til bla også å omfatte klimaanlegg med nominell ytelse >12 kW.

Studien skal også vurdere hvorvidt kravene til hviletilstand og avslått tilstand og til målemetoden for sesongavhengig effektivitet, er formålstjenlig. Heri ligger også synspunkt på utviklingen av en eventuell sesongavhengig utregnings- og målemetode for alle klimaanlegg i kjøle- og varmesesonger.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man registrerer seg som interessent (stakeholder) på og engasjerer seg i arbeidet. 

 

Les om gjeldende forordninger for klimaanlegg og komfortvifter på NVEs nettsider.

NVE er interessert i eventuelle innspill fra norske interessenter og ser gjerne at NVEs kontaktperson settes i kopi ved innsendelsen til studiens konsulent.

 

Kontakt: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no