NVE har som målsetning å avholde årlige statusmøter for å orientere om vårt arbeid innenfor økodesign og energimerking. Målgruppen for møtet er bransjeorganisasjoner, produsenter, importører, forhandlere, konsulenter, NGO-ere, relevante myndigheter og andre interessenter.  

På møtet 31. januar skal NVEs arbeid innenfor tilsyn og regelverksutforming presenteres.

Vi oppsummerer hva som er gjort i 2018 og utsikter for 2019.

Produktdatabasen for energimerkede produkter, EPREL, er blant temaene som vil bli løftet.

Program er under utarbeidelse, hold av datoen allerede nå.