Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.05.2016 , sist oppdatert 29.07.2016

Smarte apparater forstudie går mot avslutning

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studie for smarte apparater. Dette er en horisontalt studie som går på tvers av en rekke forskjellige apparattyper. Formålet med studiet er å analysere de tekniske-, økonomiske-, markedsmessige- og sosiale aspekter i forhold til en bred introduksjon av ”smarte apparater” samt å  foreslå regulatoriske tiltak.

Forstudien er oppdelt i syv delprosjekt (tasks) og det inviteres nå til å stille på interessentmøte i Brussel den 30. mai hvor Task 1-6 vil bli gjennomgått. Rapportene for Task 1-5 er tilgjengelig på studiets hemmeside og task 6 forventes publisert i løpet av neste uke (uke 20). 

Studiet og fokuset i Europa er rettet mot å flytte laster for å håndtere en stadig større andel uregulert fornybar energiproduksjon. For Norge vil gevinsten på kort sikt primært være optimalisering av nett og el-opplegg i bygningsmassen.

Det er åpent å delta på møtet i Brussel eller man kan sende innspill til NVE ved khf@nve.no

Normal oppbyggingen av et forberedende studie:

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

For mer informasjon se NVE.no eller studiets hjemmeside