Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.01.2016 , sist oppdatert 08.02.2016

TV-er tilfredsstilte energikrav

NVE har gjennomført kontroll med ti ulike TV-modeller. Det ble ikke funnet avvik fra kravene til energieffektivitet som stilles i økodesignforskriften.

To TV-modeller hver fra Samsung, Philips og LG ble undersøkt, og en modell fra hver av produsentene Sony, Sharp, Panasonic og Anderson. For samtlige av de undersøkte modellene ble dokumentasjonen som viser overensstemmelse med energikravene i økodesignforskriften, funnet i orden.

Dokumentkontroll er en effektiv måte å undersøke om produktene tilfredsstiller økodesignforskriftens krav til maksimal energibruk. Blant kravene som må dokumenteres, er energibruk i påslått tilstand sett i forhold til størrelsen på TV-skjermen, og energibruk i «hviletilstand» /avslått tilstand. Det ble også kontrollert at det oppgitte energimerket er i henhold til oppgitt energibruk i både drifts- og hviletilstand.

Det er mye energi å spare på å sette minimumskrav til energieffektiviteten til fjernsyn. EU har beregnet at minimumskravene til fjernsyn kan redusere den samlede energibruken med om lag 28 TWh hvert år fra 2020, sammenlignet med forventet energiforbruk uten slike krav.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Knut Knutsen, tlf. 22 95 92 33

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf. 22 95 91 24