Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for oppvaskmaskiner til husholdningsbruk. Kravene gjelder for alle elektriske oppvaskmaskiner, også dem som drives av batterier.

Det er anslått at det årlige elektrisitetsforbruket til husholdningsoppvaskmaskiner i EU var 25 TWh i 2005. Uten forordninger, blir det årlige forbruket anslått til 35 TWh i 2020. Forberedende studier har vist at energiforbruket til oppvaskmaskiner som er underlagt økodesignforordninger, kan reduseres signifikant.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1059/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of household dishwashers.

Økodesignforordningen stiller krav til følgende

 • Energieffektivitet
 • Vaskeeffektivitet
 • Tørkeeffektivitet
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder for alle elektriske oppvaskmaskiner til husholdningsbruk som er omfattet av økodesignforordningen – også dem som drives av batterier.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen

Eksempel på energietikett for en oppvaskmaskin til husholdningsbruk

Etiketten viser

 • energieffektivitetsklassen til oppvaskmaskinen
 • det årlige energiforbruket
 • det årlige vannforbruket
 • tørkeeffektivitetsklassen
 • den nominelle kapasiteten for standard kuverter for standard rengjøringssyklus
 • utslipp av luftstøy

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 1016/2010, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1059/2010, engelsk / norsk (uo) (E)

 (uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Husholdningsoppvaskmaskiner - engelsk /