Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.12.2018 , sist oppdatert 14.05.2019

Produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter

Den nye energimerkeforordningen som trådte i kraft i EU i august 2017, etablerer en database for produkter omfattet av energimerkekrav, the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Fra 1. januar 2019 må leverandører registrere visse opplysninger om nye modeller i produktdatabasen EPREL før de bringes i omsetning.

Kontaktperson

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Dette gjelder bare produkt som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Det gjelder også bare der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019. Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019. Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017. 

Merk at kravet om å registrere energimerkede produkter i databasen inntil videre ikke gjelder for produkter som skal omsettes kun i Norge, da Norge ikke har tatt energimerkeforordningen. Når Norge eventuelt har tatt forordningen, er man forpliktet til å registrere produktene i databasen.


Når er et produkt brakt i omsetning?

Et produkt er brakt i omsetning når det er gjort tilgjengelig for første gang på EU-markedet.

Et produkt som er ferdig produsert, og som er tilbudt for salg eller markedsført i EU, er brakt i omsetning.

Det er ikke avgjørende om produktet har forlatt fabrikken.

Det må heller ikke nødvendigvis være inngått en bindende avtale for at produktet skal anses brakt i omsetning.

Produktdatabasen har flere formål:

  • å forenkle myndighetenes tilsynsarbeid
  • å gi forbrukere tilgang til produktdata og produktenes energietikett
  • gi Europakommisjonen oppdatert informasjon om produkters energieffektivitet for revidering av energietiketter
  • å legge til rette for nedlasting av produktdatablad og energietikett dersom forhandleren mister dem. (Databasen endrer ikke på leverandørenes forpliktelse til å levere produkter med datablad og energietikett)

Viktige datoer

• 1. januar 2019: Der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019, må informasjonen registreres i databasen før modellen bringes i omsetning.

• April 2019: Informasjonen i databasen blir synlig for tilsynsmyndigheter og forbrukere tidligst i april 2019.

• 30. juni 2019: Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019.

• 1. august 2017: Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

 

Databasen består av en offentlig del og en etterlevelsesdel, samt en nettportal som gir adgang til de to delene. 

  • Leverandører må legge inn produktopplysninger i den offentlige delen og i etterlevelsesdelen av EPREL før produktene gjøres tilgjengelige på markedet.
  • For den offentlige delen må du legge inn opplysningene som definerer deg og ditt produkt, for eksempel navn, modellidentifikasjon, energietiketten og databladet.
  • For etterlevelsesdelen er det all teknisk dokumentasjon som er påkrevd – For eksempel generell beskrivelse og de målte tekniske parameterne.
  • Ingen opplysninger, uansett om de faller inn under den offentlige delen eller etterlevelsesdelen, er synlige for utenforstående før "dato for tilgjengeliggjøring på markedet".
  • Etterlevelsesdelen av databasen vil kun være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene og Europakommisjonen.

Databasen finner du her

Veiledning for registrering i databasen EPREL finner du via denne lenken. Du må være logget inn for å få tilgang. 

For å logge deg inn i databasen, må du opprette en brukerkonto, EU-login. Det kan du gjøre via denne lenken: EU Login 

Når du har opprettet en brukerkonto, kan du registrere selskapet ditt. Når du er logget inn i EPREL, kan du registrere den påkrevde informasjonen for ditt produkt. Europakommisjonen opplyser om at databasen har et høyt sikkerhetsnivå. Det skal derfor være trygt å legge inn sensitiv informasjon.  

EU-kommisjonen har opprettet en egen EPREL-hjelpetjeneste som svarer på spørsmål om databasen: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu.

Dersom du ønsker å teste ut databasen før du starter registreringen av produkter i EPREL, kan du fortsatt benytte testversjonen til dette. Den finner du her: EPREL Compliance website.