Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.03.2017 , sist oppdatert 05.03.2019

Produkter til luftoppvarming og kjøling, høytemperaturkjølere og viftekonvektorer

EU har etablert økodesignkrav for luftoppvarmings- og kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer. Det forventes at denne forordningen vil gi en årlig energibesparelse i EU på 56 TWh i 2030. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

 

Forordningenes fulle tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/2281 av 30. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av luftoppvarmingsprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Luftoppvarmingsprodukter: 

 • Brenselfyrte produkter
 • Elektriske produkter
 • Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Produkter til romkjøling:

 • Elektriske luftkjølte kjølere
 • Vannkjølte (eller saltvannskjølte) kjølere
 • Luftkjølte kjølere
 • Luft-til-luft-klimaanlegg
 • Takmonterte klimaanlegg
 • Kjøleprodukter som drives av en forbrenningsmotor
 • Sesongavhengig energieffektivitet ved romkjøling
 • Opplysninger om kjølemiddelets GWP
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

 

Høytemperatur prosesskjølere:

 • Sesongavhengig energiytelsesfaktor
 • Opplysninger om kjølemiddelets GWP
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

 

Viftekonvektorer: 
(forordningen stiller bare krav til produktinformasjon)

 • Kjølekapasitet
 • Oppvarmingskapasitet
 • Elektrisk inngangseffekt
 • Lydeffektnivå

Varmepumper:

 • Opplysninger om varmeveksleren
 • Lydeffektnivå
 • Opplysninger om kjølemiddelets GWP

Brenselfyrte luftoppvarmings- og kjøleprodukter:

Forordningen fastsetter kriterier for innretninger som varmluftsaggregater, komfortkjølere, luft-til-luft-klimaanlegg og varmepumper.

 • Maksimalt utslipp av nitrogenoksider

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordning

Forordning 2016/2281, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

 

Veiledning fra EU- kommisjonen

Europakommisjonen har så langt ikke publisert noen retningslinjer.