Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 04.07.2019

Produktområde fjernsyn, IT og annen elektronikk

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 642/2009 og energimerkeforordning 1062/2010 er vedtatt i Norge.

Det foreligger flere revisjoner som berører fjernsyn, se nederst på siden.

Økodesignforordning 617/2013 er gjennomført i Norge.

Regelverket er under revisjon. Se "Revisjon av hviletilstandsforordningene" under.

Tjenere og datalagringsprodukter

Regelverksutforming pågår.

Involver deg! EØS-notat

Forstudierapportene kan lastes ned fra eceee.org

 

Økodesignforordning 278/2009 er vedtatt i Norge. 

Forodningen er under revisjon.
Involver deg! EØS-notat

Regelverket er under revisjon. Se "Revisjon av hviletilstandsforordningene" under.

Enkle digitale dekodere

Komplekse digitale dekodere

Økodesignforordning 107/2009 for enkle digitale dekodere er gjennomført i Norge.
EØS-notat

Komplekse digitale dekodere er en frivillig avtale vedtatt i EU.
EØS-notat
Kommisjonens liste over frivillige avtaler

Kopierings- og bildebehandlingsutstyr

Frivillig avtale

Frivillig avtale vedtatt i EU. 

EØS-notat
Kommisjonens liste over frivillige avtaler

Avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Regelverksutforming pågår.
Involver deg! EØS-notat

Økodesignforordning 1275/2008 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 801/2013 om hviletilstand for nettverksutstyr endrer 1275/2008 og 642/2009. 801/2013 er gjennomført i Norge.

Regelverket er under revisjon. Se "Revisjon av hviletilstandsforordningene" under.

Revisjon av hviletilstandsforordningene

Kommisjonen har igangsatt en forberedende studie om mulig endring av økodesignforordning 1275/2008 om energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand. Andre berørte forordninger er:
- 278/2009 om økodesignkrav til eksterne strømforsynere
- 642/2009 om økodesignkrav til fjernsyn
- 617/2013 om økodesignkrav til datamaskiner og datatjenere
- 801/2013 om endring av forordning 1275/2008 og 642/2009.
Involver deg! EØS-notat

Elektroniske skjermer (dataskjermer, fjernsyn, billedrammer, informasjonsskjermer etc.)

Regelverksutforming pågår.

Involver deg!
EØS-notat, økodesign
EØS-notat, energimerke

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.