Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 04.07.2019

Produktområdet belysning

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Takket være EU sine krav har utviklingen mot LED teknologi gått langt raskere enn forventet, både hva gjelder pris, ytelse og levetid. LED er overlegen på alle punker og bør være den prefererte teknologi som gir mer enn 90% energibesparelse i forhold til glødepærer eller halogen. CFL pærer bør unngås på grunn av kvikksølvinnhold. 

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 244/2009 om ikke-retningsbestemte husholdningslamper.

Økodesignforordning 245/2009 om lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper.

Økodesignforordning 1194/2012 om retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr.

Energimerkeforordning 874/2012 om elektriske lamper og lysarmaturer. 

Endringsforordninger: 

859/2009 er en liten korreksjon til 244/2009.

347/2010 er en relativt stor korreksjon av tabellverdier i 245/2009.

2015/1428 er en samlet endring av 244/2009, 1194/2012,  samt en liten korreksjon  av 245/2009.

518/2014 er en samlet endring til energimerkeforordninger, herunder 874/2012, og omhandler merkningsregler for netthandel.

Alle ovennevnte forordninger er gjennomført i Norge.

245/2009 opphever Direktiv 2000/55/EC (som er et gammelt regelverk om krav til energieffektivitet av ballaster til lysstoffrør (CFL). 

 

Revisjon/sammenslåing av belysningsforordningene

Det pågår revisjon av belysningsforordningene (EU) nr. 244/2009, 245/2009, 874/2012 og 1194/2012. 

Involver deg! 
EØS-notat
Forstudiets hjemmeside

Belysningssystemer

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium om belysningssystemer. Sluttrapporten til studien ble offentliggjort i desember 2016.

Involver deg! 
EØS-notat  
Forstudiets hjemmeside

Energimerkeforordning 518/2014 om merking av produkter på internett gjelder også for belysningsprodukter. Forordningen er vedtatt i EU.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.