Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 04.07.2019

Produktområdet oppvarming, ventilasjon og inneklima

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 814/2013 er enda ikke gjennomført i Norge. Det betyr at økodesignkravene ikke gjelder i Norge. Det er uvisst når forordningen vil kunne gjennomføres i Norge.
Energimerkeforordning 812/2013 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av energimerkeforordning 812/2013 og økodesignforordning 814/2013 som skal pågå i perioden juni 2017- januar 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside
NVE-nyhet
EØS-notat 

 

Økodesignforordning 813/2013 og energimerkeforordning 811/2013 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av energimerkeforordning 811/2013 og økodesignforordning 813/2013 som skal pågå i perioden juni 2017- januar 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside
NVE-nyhet
EØS-notat

Økodesignforordning 2015/1189 og energimerkeforordning 2015/1187 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie for vurdering av tredjemannssertifisering av varmeovner og kjeler som fyres med fastbrensel. studien pågår i perioden november 2017-  april 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside

NVE-nyhet

EØS-notat

Økodesignforordning 2016/2281 er gjennomført i Norge. 

Økodesignforordning 2015/1188 og energimerkeforordning 2015/1186 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av økodesignforordning 2015/1188 som skal pågå i perioden oktober 2017- januar 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside

NVE-nyhet

EØS-notat

Varmeovner for fastbrensel
(lokal romoppvarming)

Økodesignforordning 2015/1185 og energimerkeforordning 2015/1186 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie for vurdering av tredjemannssertifisering av varmeovner og kjeler som fyres med fastbrensel. studien pågår i perioden november 2017-  april 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside

NVE-nyhet

EØS-notat

Økodesignforordning 1253/2014 og energimerkeforordning 1254/2014 er gjennomført i Norge.

Klimaanlegg og komfortvifter
(inkluderer luft til luft varmepumper)

Økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2012 er gjennomført i Norge.

Lenke til Forbrukerrådets luft-luft varmepumpetest fra 2015

18.04.2017: Kommisjonen har startet en revisjonsstudie for forordningene som vil pågå i perioden februar 2017- juli 2018. Les mer om studien og meld deg som interessent her

Les EØS faktanotat

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.