Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Sirkulasjonspumper

I 2009 etablerte EU krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonspumper, som vanligvis brukes i lukkede kretser i varme- eller kjøleanlegg. Forordningen ble endret i 2012.

Omtrent 14 millioner sirkulasjonspumper med et energiforbruk i bruksfasen på 50 TWh bringes i omsetning  på fellesmarkedet årlig. Sirkulasjonspumper er derfor et prioritert produkt når det gjelder kravene til miljøvennlig utforming.

Det er anslått at forordningene for sirkulasjonspumper vil gi årlige energibesparelser på 23 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products.

Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Maksimalt tillatt energieffektivitetsindeks (EEI)
  • EEI som tilsvarer EEI oppgitt av produsenten
  • Informasjon skal gis på navneplaten til sirkulasjonspumpen
  • Informasjon skal gis i den tekniske dokumentasjonen og på fritt tilgjengelige nettsteder

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 641/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 622/2012, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Sirkulasjonspumper - engelsk /