Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming for stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter for husholdningsbruk, og krav til energimerking for stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk.  Kravene omfatter både elektriske og gassdrevne produkter.

Det er anslått at forordningene om stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter til husholdningsbruk vil gi årlige energibesparelser på 7,5 TWh i 2020. Dette tilsvarer 11 Alta-kraftverk.

Commission Regulation (EU) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods.

Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 of 1 October 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European parliament and of the Council with regard to the energy labelling of domestic ovens and range hoods.

The delegated regulation (EU) No 65/2014 repeals the Commission Directive of 2002 regarding energy labelling of household electric ovens.

Økodesignkrav

Økodesignforordningen setter krav med hensyn til følgende:

For stekeovner og komfyrtopper (gass og elektrisk) og for avtrekkshetter til husholdningsbruk:

 • Energieffektivitet
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

I tillegg for avtrekkshetter:

 • Vifteeffekt
 • Gjennomsnittlig belysning i belysningssystem
 • Effektforbruk i avslått tilstand og hviletilstand
 • Strømsparingsfunksjon
 • Automatisk reduksjon av luftstrømmen

Krav til energimerking

Ordningen med energimerking gjelder for husholdningsovner (elektrisk og gass) og avtrekkshetter.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Eksempel på energietikett for el-ovn

Etiketten på stekeovnen viser:

 • Om ovnen går på elektrisitet eller gass
 • Energieffektivitetsklassen til ovnen
 • Volum per hulrom
 • Energiforbruk for standard bruk med konvensjonell oppvarming
 • Energiforbruk for standard bruk med viftedrevet oppvarming  (varmestrømming)

Eksempel på energietikett for avtrekkshetter

Etiketten på avtrekkshetten viser:

 • Energieffektivitetsklassen til avtrekkshetten
 • Årlig energiforbruk i kWh per år
 • Klasse for fluiddynamisk effektivitet (effektiviteten til ventilatoren i avtrekkshetten)
 • Klasse for belysningseffektivitet
 • Klasse for fettfiltreringseffektivitet
 • Lydstyrke i db

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 66/2014, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 65/2014, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert to sett med retningslinjer om økodesignforordningen for stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter:

- En produsentveiledning for matlagingsapparater som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking

- En forbrukerveiledning om energimerking av stekeovner og avtrekkshetter.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Stekeovner - engelsk /
Koketopper - engelsk /
Kjøkkenhetter - engelsk /