Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 03.05.2019

Støvsugere - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Gjennomført samsvarsvurdering må kunne dokumenteres, og dokumentene må oppbevares av den ansvarlige i ti år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarsvurderingen gjelder. Den tekniske dokumentasjonen skal blant annet inneholde kopi av beregningene som er skissert i vedlegg II til økodesignforordningen 666/2013.

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

Forordningen om miljøvennlig utforming omfatter elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, inkludert canister-støvsugere, opprettstående støvsugere og sykloniske støvsugere. Forordningen skiller ikke mellom støvsugere til husholdningsbruk og kommersielle støvsugere, og gjelder for begge.

Kravene gjelder for støvsugere til rengjøring av teppegulv, harde gulv og til universell bruk (både teppegulv og harde gulv).

Industrielle støvsugere er unntatt.

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Kravene gjelder ikke for:

 • Robotstøvsugere
 • Sentralstøvsugere
 • Våtstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere
 • Batteridrevne støvsugere
 • Gulvpoleringsmaskiner
 • Utendørs støvsugere
 • Håndholdte støvsugere
 • Madrasstøvsugere
 • Askestøvsugere

Krav til økodesign

Kravene til miljøvennlig utforming når det gjelder energi- og rengjøringsytelse og lydnivå, blir implementert i 2 trinn som følger:

 

Krav til holdbarhet og levetid

Fra 1. september 2017 må støvsugere innfri følgende krav:

 • Slangen (hvis en slik finnes), må fremdeles være fullt funksjonell etter 40 000 svingninger under press
 • Den operasjonelle levetiden for motoren skal være større eller lik 500 timers bruk

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordning

Forordning 666/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledninger fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert flere retningslinjer om forordningen om miljøvennlig utforming for støvsugere.

En produsentveiledning som beskriver hovedelementene i forordningen om miljøvennlig utforming for støvsugere.

En veiledning for levetidstesting av støvsugerslange og motor.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Støvsugere - engelsk /