Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 03.05.2019

Støvsugere

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming for støvsugere til husholdningsbruk og kommersiell bruk. Kravene omfatter universalstøvsugere (med munnstykker både for teppegulv og harde gulv), støvsugere med munnstykke for harde gulv og støvsugere med munnstykke for teppegulv. Enkelte typer støvsugere er ikke omfattet av kravene.

Forordningen forventes å redusere energiforbruket til støvsugere signifikant. Med mer effektive støvsugere, kan Europa spare 20 TWh med elektrisitet per år innen 2020. Dette tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til husholdningene i Belgia.

Forordningens fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners.

Økodesignkrav

Kravene på støvsugere er et godt eksempel på en vellykket regulering fra EU som legger vekt på funksjon fremfor effektbruk.

Standardiseringen av funksjonstester gjør at forbrukere nå vil kunne velge det produkt som gir best ytelse og ikke bare bruke wattstyrken som produsentene historisk har fokusert på. Resultatet er at en får støvsugere med økt ytelse og med mer enn enn en halvering av energiforbruket. 1.september 2014 vil kravet til effektforbruk være 1600 W mens det fra 1. september 2017 reduseres til 900 W samtidig som kravet til støvopptak økes.

 

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

For støvsugere til husholdningsbruk og kommersiell bruk:

  • Maksimalt årlig energiforbruk
  • Maksimal nominell inngangseffekt
  • Minimum støvopptak fra teppegulv og harde gulv
  • Maksimalt støvgjenutslipp
  • Maksimalt lydnivå
  • Minimum holdbarhet for støvsugerslangen (hvis slik finnes)
  • Minimums driftslevetid for motoren
  • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
  • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Industrielle støvsugere er unntatt.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordningen

Forordning 666/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledninger fra EU-kommisjonen

Europakommisjonen har publisert flere retningslinjer om forordningen om miljøvennlig utforming for støvsugere.

En produsentveiledning som beskriver hovedelementene i forordningene om miljøvennlig utforming for støvsugere.

En veiledning for levetidstesting av støvsugerslange og motor.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Støvsugere - engelsk /