Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.03.2017 , sist oppdatert 05.03.2019

Toleranser til verifiseringsformål

EU har vedtatt to horisontale forordninger som endrer og presiserer kravene til bruken av toleranser til verifiseringsformål for de fleste energirelaterte produkter som omfattes av rettsaktene under økodesigndirektivet, og for alle energirelaterte produkter som omfattes av rettsaktene under energimerkedirektivet.

Erfaring fra bruken av kommisjonsforordningene om krav til miljøvennlig utforming og energimerking har vist at verifiseringstoleransene som er angitt i gjennomføringstiltakene, og som bare er ment til bruk for markedstilsynsformål, har blitt misbrukt av enkelte produsenter, importører og leverandører. Misbruket består i at toleransene brukes til å fastsette verdiene som skal oppgis i den tekniske dokumentasjonen, til å tolke disse verdiene med henblikk på å oppnå samsvar eller en bedre energimerkingsklassifisering, eller til å gi inntrykk av at produktene har en bedre ytelse enn de faktisk har.

Forordningenes fulle tittel

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2282 of 30 November 2016 amending Regulations (EC) No 1275/2008, (EC) No 107/2009, (EC) No 278/2009, (EC) No 640/2009, (EC) No 641/2009, (EC) No 642/2009, (EC) No 643/2009, (EU) No 1015/2010, (EU) No 1016/2010, (EU) No 327/2011, (EU) No 206/2012, (EU) No 547/2012, (EU) No 932/2012, (EU) No 617/2013, (EU) No 666/2013, (EU) No 813/2013, (EU) No 814/2013, (EU) No 66/2014, (EU) No 548/2014, (EU) No 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 and (EU) 2016/2281 with regard to the use of tolerances in verification procedures.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/254 of 30 November 2016 amending Delegated Regulations (EU) No 1059/2010, (EU) No 1060/2010, (EU) No 1061/2010, (EU) No 1062/2010, (EU) No 626/2011, (EU) No 392/2012, (EU) No 874/2012, (EU) No 665/2013, (EU) No 811/2013, (EU) No 812/2013, (EU) No 65/2014, (EU) No 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 and (EU) 2015/1187 with regard to the use of tolerances in verification procedures

Endrede og presiserte krav til bruken av toleranser

Økodesignforordning 2016/2282

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 endrer de eksisterende forordningene under økodesigndirektivet. Det er bare forordningene på belysningsområdet (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012) som ikke endres.

Rettsakten får anvendelse i EU fra 9.1.2017. Det forventes at endrede krav angående bruken av toleranser til verifiseringsformål tas inn økodesignforordninger som trer i kraft etter implementeringen av den horisontale forordningen.

For å sikre rettferdig konkurranse og for å gi forbrukerne pålitelig informasjon om produkters miljømessige og funksjonelle ytelse gir den horisontale forordningen disse presiseringene:

  • Verifiseringstoleranser angitt i økodesignforordninger kan bare brukes av medlemsstatenes myndigheter til kontroll av samsvar.
  • Verifiseringstoleranser skal ikke brukes av produsenten eller importøren som en tillatt toleranse til å fastsette verdiene i den tekniske dokumentasjonen, til å tolke disse verdiene for å oppnå samsvar med økodesignreglene eller til å gi inntrykk av at produktene har en bedre ytelse enn det som faktisk har blitt målt og beregnet.
  • Parameterne produsenten eller importøren oppgir eller offentliggjør, skal ikke være gunstigere for produsenten eller importøren enn verdiene i den tekniske dokumentasjonen.

Energimerkeforordning 2017/254

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/254 endrer alle eksisterende forordninger under energimerkedirektivet.

Rettsakten får anvendelse i EU fra 7.3.2017. Når det gjelder energimerkeforordninger som trer i kraft etter implementeringen av den horisontale forordningen, forventes det at endrede krav angående bruken av toleranser til verifiseringsformål tas inn i forordningen for det enkelte produkt.

For å sikre rettferdig konkurranse og for å gi forbrukerne pålitelig informasjon om produkters energieffektivitet og andre relevante parametere som omfattes av energimerkingen av produkter, gir den horisontale forordningen disse presiseringene:

  • Verifiseringstoleranser angitt i energimerkeforordninger kan bare brukes av medlemsstatenes myndigheter til kontroll av samsvar.
  • Verifiseringstoleranser skal ikke brukes av leverandøren som en tillatt toleranse til å fastsette verdiene i den tekniske dokumentasjonen, til å tolke disse verdiene for å oppnå en bedre energimerkingsklassifisering eller til å gi inntrykk av at produktet har en bedre ytelse enn det som faktisk har blitt målt og beregnet.
  • Parameterne leverandøren oppgir eller offentliggjør, skal ikke være gunstigere for leverandøren enn verdiene i den tekniske dokumentasjonen.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 2016/2282, engelsk (Ø)
Forordning 2017/254, engelsk (E)

Norsk oversettelse er ennå ikke laget.