Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Tørketromler - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg III til forordningen for energimerking 392/2012).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde beregningene som er skissert i vedlegg II til økodesignforordningen 932/2012.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 392/2012).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 392/2012).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 6 og vedlegg VI til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 6 og vedlegg VI til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).
  • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
  • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    
  • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Forordningene om miljøvennlig utforming og energimerking omfatter bare husholdningstørketromler.

Tørketromler som faller innenfor forordningenes virkeområde, er elektriske (nett), gassfyrte og innebygde tørketromler, inkludert dem som selges til ikke-husholdninger. Dette inkluderer kondenstørketromler til husholdningsbruk, utluftningstørketromler til husholdningsbruk og husholdningstørketromler som ikke er av utluftningstypen.

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Forordningene omfatter ikke vaskemaskin-tørketrommel i kombinasjon for husholdningsbruk, og sentrifuger til husholdningsbruk.

Tidsplan for innstramming av økodesignkravene

Krav til energieffektivitet for husholdningstørketromler

Kravene til energieffektivitet og kondenseringseffektivitet blir implementert som følger:

 

Energieffektivitetsindeks (EEI)

Veid kondenseringseffektivitet (%)

Alle tørketromler

Mindre enn 85 (som tilsvarer grensene for energieffektivitetsklasse C)

-

Kondenstørketromler

Mindre enn 76 (som tilsvarer grensene for energieffektivitetsklasse B)

70 % eller høyere (som tilsvarer grensen for kondenseringseffektivitetsklasse D)

Normalprogrammer for bomull

Normalprogrammet for bomull tørker en vask bestående av bomull (som har et fuktinnhold på 60 %) opp til et restfuktinnhold på 0 %. Dette programmet må brukes for beregning av energiforbruket og andre parametere for husholdningstørketromler, og programmet må være tydelig angitt på programvelgeren, satt som standard, og velges automatisk hvis det er aktuelt.

Informasjon i bruksanvisningen

Bruksanvisningen fra produsenten må inneholde følgende:

 • Informasjon om «normalprogrammet for bomull», som angir at det er egnet for tørking av normal våt vask i bomull, og at det er det mest effektive programmet i forhold til energiforbruk for tørking av våt vask i bomull.
 • Effektforbruk i avslått tilstand og i hviletilstand
 • Programtid og energiforbruk for hovedtørkeprogrammet både for full og halv maskin, hvis aktuelt

Krav til energimerking

Tørketromler til husholdningsbruk har energietiketter med en skala fra A+++ til D. Det finnes mer informasjon om etiketten på nivået over. 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

EUs forordninger

Forordning 932/2012, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 392/2012, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Husholdningstørketromler - engelsk /