Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Tørketromler til husholdningsbruk

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for tørketromler til husholdningsbruk. Kravene omfatter alle elektriske og gassfyrte tørketromler til husholdningsbruk.

Det er anslått at det årlige elektrisitetsforbruket til tørketromler til husholdningsbruk i EU var 21 TWh i 2005. Uten forordningene, blir det årlige forbruket anslått til 31 TWh i 2020. Forberedende studier har vist at energiforbruket til tørketromler som er underlagt økodesignforordninger, kan reduseres signifikant.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 932/2012 of 3 October 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household tumble driers.

Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012 of 1 March 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of household tumble driers.

Økodesignforordningen stiller krav til følgende:

For alle tørketromler til husholdningsbruk:

  • Energieffektivitet
  • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
  • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

I tillegg dette, gjelder for kondenstørketromler:

  • Veid kondenseringseffektivitet

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder for alle husholdningstørketromler som omfattes av økodesignforordningen – herunder både elektriske og gassfyrte tørketromler.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Vær oppmerksom på at energietikettene er forskjellige for kondenstørketromler, gassfyrte tørketromler og utluftningstørketromler til husholdningsbruk.

Eksempel på energietikett for utluftningstørketromler til husholdningsbruk

Etiketten viser

  • energieffektivitetsklassen til tørketrommelen
  • veid årlig energiforbruk
  • typen tørketrommel
  • syklustiden for normalprogrammet for bomull med full maskin
  • den nominelle kapasiteten
  • lydeffektnivået

 

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 932/2012, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 392/2012, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Husholdningstørketromler - engelsk /