Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Vannpumper - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, den spesifikke indeksen for minstevirkningsgrad (MEI) for den oppgitte vannpumpen, referanseverdien for effektivitet, opplysninger om demontering, resirkulering og disponering ved kassering, osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften, og vedlegg 2 punkt 2 til forordning 547/2012).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

I forordningen fastsettes det krav til miljøvennlig utforming ved omsetning av sentrifugalvannpumper for rent vann –  også pumper som er en del av/komponent i andre systemer.

Definisjonen av en vannpumpe er den hydrauliske delen av en innretning som transporterer rent vann ved fysisk eller
mekanisk arbeid, og som har én av følgende utførelser:

 • med aksialt innløp og egen opplagring («end suction own bearing», ESOB)
 • helstøpt med aksialt innløp («end suction close coupled», ESCC)
 • helstøpt med aksialt innløp og utløp («end suction close coupled inline», ESCCi)
 • vertikal flertrinns («vertical multi-stage», MS-V)
 • nedsenkbar flertrinns («submersible multistage», MSS

Produkter som er unntatt kravene

Kravene til miljøvennlig utforming gjelder ikke for:

 • vannpumper som er konstruert spesielt for pumping av rent vann ved temperaturer under -10 °C
  eller over 120 °C, unntatt når det gjelder opplysningskravene fastsatt i forordningen
 • vannpumper som er konstruert spesielt for bruk ved brannslokking
 • fortrengningsvannpumper
 • selvfyllende vannpumper

Krav til økodesign

De mekaniske kravene til samsvar med økodesign for vannpumper skal brukes i henhold til følgende tidsskjema:

 1. Fra 1. januar 2013 skal vannpumper ha en minstevirkningsgrad:
  1. ved punktet for beste virkningsgrad (BEP) på minst (ηΒΕΡ) min requ beregnet med C-verdien for MEI = 0,1
  2. med delbelastning (PL) på minst (ηΡL) min requ beregnet med C-verdien for MEI = 0,1
  3. med overbelastning (OL) på minst (ηOL) min requ beregnet med C-verdien for MEI = 0,1
 2. Fra 1. januar 2015 skal vannpumper ha en minstevirkningsgrad:
  1. ved punktet for beste virkningsgrad (BEP) på minst (ηΒΕΡ) min requ beregnet med C-verdien for MEI = 0,4
  2. med delbelastning (PL) på minst (ηΡL) min requ beregnet med C-verdien for MEI = 0,4
  3. med overbelastning (OL) på minst (ηOL) min requ beregnet med C-verdien for MEI = 0,4

Indeks for minstevirkningsgrad (MEI) blir målt og beregnet etter den kommende europeiske standarden prEN 16480, som baserer alle måledetaljer på ISO 9906.

Produktinformasjon:

Fra 1. januar 2013 skal noe av informasjonen som kreves i den tekniske dokumentasjonen også være merket på varig måte på eller nær vannpumpens merkeplate. Dette gjelder følgende informasjon:

 1. Indeks for minstevirkningsgrad: MEI ≥[xx]
 2. Produksjonsår
 3. Hydraulisk virkningsgrad (%) med trimmet pumpehjul [xx,x] eller alternativt angivelsen [–
  .-].

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 547/2012, engelsk / norsk

Commission communication in the framework of the implementation of Commission Regulation (EU) No 547/2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Vannpumper - engelsk /