Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Vannpumper

Sommeren 2012 etablerte EU krav til miljøvennlig utforming av vannpumper som vanligvis brukes til transport av rent vann. Kommisjonen kommenterte forordningen i en kommunikasjonsmeddelelse på slutten av 2012.

Ettersom minstekravene for motorer allerede er fastlagt i en egen forordning, setter denne forordningen bare krav til vannpumpens hydrauliske ytelse, og omfatter ikke motoren.

Det er anslått at forordningene for sirkulasjonspumper vil gi årlige energibesparelser på 3,3 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps.

Commission communication in the framework of the implementation of Commission Regulation (EU) No 547/2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Indeks for minstevirkningsgrad (MEI)
  • Krav til produktinformasjon på merkeplaten
  • Produktinformasjon skal gis i den tekniske dokumentasjonen og på fritt tilgjengelige nettsteder

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 547/2012, engelsk / norsk

Commission communication in the framework of the implementation of Commission Regulation (EU) No 547/2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Vannpumper - engelsk /