Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Varmeovner for el, gass og flytende brensler

Europakommisjonen har publisert krav til miljøvennlig utforming for produkter til lokal romoppvarming, slik som elektriske ovner og ovner som fyres med flytende/gassformig brensel

Det er anslått at forordningene om produkter til slike varmeovner vil gi årlige energibesparelser på 44 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters.

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 of 24 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of local space heaters.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

 • Energieffektivitet
 • Utslippsgrenser (gjelder ikke de elektriske ovnene)
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder.
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen
 • Bestemmelser om advarsler til forbrukere, som begrenser den tiltenkte bruken av visse romoppvarmingsprodukter

Forordningen omfatter lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell ytelse ≤ 50 kW og kommersielle romoppvarmingsprodukter med en nominell ytelse ≤ 50 kW. Virkningsdato for kravene er 1. januar 2018.

Krav til energimerking

Virkningsdato for kravene til energimerking er 1. januar 2018.

Kravene til energimerking omfatter lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell ytelse ≤ 50 kW. Som et generelt unntak omfatter ikke energimerkingen følgende produktgrupper:

 • Elektriske lokale romoppvarmingsprodukter
 • Kommersielle lokale romoppvarmingsprodukter

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

 

Eksempel på energietikett for lokale romoppvarmingsprodukter som fyres med flytende/gassformig brensel

Etiketten viser

 • energieffektivitetsklassen til det lokale romoppvarmingsproduktet
 • symbolet for direkte romoppvarming
 • direkte varmeytelse i kW
 • symbolet for en ekstra indirekte romoppvarmingsfunksjon ved hjelp av varmeoverføring til en væske
 • indirekte varmeytelse for rom i kW

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 2015/1188, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 2015/1186, engelsk / norsk (uo (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert retningslinjer som oppsummerer kravene og gir svar på spørsmålene som oftest blir stilt på dette produktområdet (FAQ).