Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Varmeovner for fast brensel

Europakommisjonen har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for fastbrenselovner til lokal romoppvarming, som vedovner, peiser og pelletskaminer.

Forordningene for fastbrenselovner til lokal romoppvarming er beregnet til å gi bare begrensede årlige energibesparelser. Den største fordelen er en reduksjon i skadelig luftforurensning, for eksempel partikler, uforbrente hydrokarboner  (OGC) og karbonmonoksyder (CO). Den kombinerte effekten av forordningene er beregnet å føre til årlige utslippsreduksjoner på 27 kilotonn partikler (PM), 5 kilotonn OGC og så mye som 399 kilotonn CO i EU innen 2030.

Forordningenes fulle tittel

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel local space heaters.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1186 of 24 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of local space heaters.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Energieffektivitet
  • Utslippsgrenser
  • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
  • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen omfatter fastbrenselovner til lokal romoppvarming med nominell nytteeffekt ≤ 50 kW, og virkningsdatoen for kravene er 1. januar 2022.

Krav til energimerking

Virkningsdatoen for kravene til energimerking er 1. januar 2018.

Ordningen med energimerking gjelder for lokale romoppvarmingsprodukter med nytteeffekt opp til 50 kW.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

Fastbrenselovn til lokal romoppvarming

Eksempel på energietikett for fastbrenselovn til lokal romoppvarming

Etiketten viser:

  • energieffektivitetsklassen til det lokale romoppvarmingsproduktet
  • symbolet for direkte romoppvarming
  • direkte nytteeffekt i kW
  • symbolet for ekstra indirekte romoppvarmingsfunksjon ved hjelp av varmeoverføring til en væske
  • indirekte nytteeffekt ved romoppvarming i kW

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 2015/1185, engelsk / norsk (uoffisiell) (Ø)
Forordning 2015/1186, engelsk / norsk (uoffisiell) (E)

Partikkelutslipp fra vedfyrte ovner