Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere inkludert pakkeløsninger

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere. Kravene til energimerking omfatter også pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger. 

Det er anslått at forordningene for varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere vil gi årlige energibesparelser på 125 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

COMMISSION REGULATION (EU) No 814/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 812/2013 of 18 February 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Forordningen gjelder for varmtvannsberedere med nominell nytteeffekt ≤ 400 kW og varmtvannsbeholdere med lagringsvolum ≤ 2 000 liter.

Varmtvannsbeholdere:

 • Stillstandstap
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Varmtvannsberedere:

 • Energieffektivitet
 • Lagringskapasitet
 • Lydeffektnivå for varmepumpevannvarmere
 • Utslipp av NOx for varmtvannsberedere som bruker fossilt brensel
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Krav til energimerking

Ordningen med energimerking gjelder for:

 • varmtvannsbeholdere med lagringsvolum ≤ 500 liter, inkludert beholdere som er integrert i pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger
 • varmtvannsberedere med nominell nytteeffekt ≤ 70 kW som bruker elektrisitet (inkludert varmepumper), olje eller gass til å generere varmen
 • pakker som består av varmtvannsberedere med nominell nytteeffekt (varmekapasitet) ≤ 70 kW og solvarmeinnretninger

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere. 

Varmtvannsberedere
Tersklene for energimerking gjelder for alle varmtvannsberedere uansett om de bruker elektrisitet, olje eller gass til å generere varmen. Varmtvannsberedere som bruker elektrisitet direkte, vil typisk oppnå energiklasse C eller D, mens en varmepumpevannvarmer kan oppnå energiklasse A. 

Varmtvannsbeholdere

Eksempel på energietikett.


Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklassen til varmtvannsbeholderen
 • stillstandstap i W
 • lagringsvolum i liter

Varmtvannsberedere med solvarme.

Eksempel på energietikett.


Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklassen til varmtvannsberederen
 • den angitte forbruksprofilen
 • det årlige energiforbruket. For varmepumpevannvarmere blir det årlige energiforbruket vist for tre ulike klima.
 • lydeffektnivået
 • mulighet for drift i perioder med lav belastning

Pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger.

Eksempel på energietikett.

 

 

 

 

 

Etiketten viser:

 • energiklassen til varmtvannsberederen som er med i pakken
 • den angitte forbruksprofilen
 • avmerkingsboks for solvarmeinnretning
 • avmerkingsboks for ekstra beholder
 • energiklassen til hele pakken

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 814/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 812/2013, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert retningslinjer som oppsummerer kravene og gir svar på spørsmålene som oftest blir stilt på dette produktområdet (FAQ).

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Elektriske vannvarmere og varmepumpevannvarmere
engelsk /

Varmtvannsbeholdere
engelsk /

Pakker med vannvarmer og solvarmeinnretning
engelsk /

Brosjyrer

To brosjyrer beskriver hvilken informasjon som må gis til sluttbrukeren om produktene som faller inn under virkeområdet:

- Slik overholder du de nye opplysningskravene når du selger varmeanlegg

- Slik overholder du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg

Brosjyrer

Brosjyre med forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg

- Hvordan skal energietikettene leses?